Uw eXclusieve eventlocatie aan de kust

Onze diensten.

Catering

Animatie

Zalen

Populaire zalen

Spektakelzaal

De parel aan de kroon van de Diaz Arena is ongetwijfeld de  Spektakelzaal. Een multifunctionele zaal met mezzanine die u een grote waaier aan mogelijkheden biedt. De zaal was reeds het decor voor tal van beurzen, gala’s, concerten, productvoorstellingen, personeelsfeesten en seminaries. De flexibele indeling van de zaal biedt ook de nodige mogelijkheden voor kleinere feesten en events.

The Rise of Online Bingo: A Thriving Community in Canada

Online bingo has emerged as a popular pastime among Canadians, offering a unique blend of entertainment and social interaction in the digital sphere. With the convenience of accessing games from the comfort of their homes, players across Canada are flocking to online bingo platforms to enjoy the excitement of this classic game. The accessibility of online bingo has transcended geographical boundaries, allowing players from perse regions to come together in virtual bingo rooms, creating a vibrant and inclusive community.

One of the key attractions of online bingo in Canada is the variety of game options available to players. From traditional 75-ball and 90-ball bingo to themed variations and innovative twists, there is something to suit every preference and playing style. Moreover, many online bingo sites offer enticing bonuses, promotions, and progressive jackpots, adding an extra layer of excitement and rewards for players. Whether they’re seeking fast-paced action or leisurely gaming sessions, Canadian bingo enthusiasts can find an array of options to cater to their preferences.

http://www.bestcasinosincanada.net/bingo Beyond the thrill of winning, online bingo in Canada fosters a sense of community and camaraderie among players. Virtual bingo rooms serve as social hubs where participants can chat, connect, and forge friendships with fellow players from across the country. This social aspect is particularly appealing, especially in today’s digital age where social interactions are increasingly taking place online. Through shared experiences, friendly banter, and mutual support, the online bingo community in Canada continues to thrive, creating lasting bonds among players who share a passion for this beloved game.

Business Center

Het Business Center was vroeger het levendige hart van het oude Albertparkstadion. Nu is het nog steeds een modern, sfeervol ingericht gebouw met 3 aparte ruimtes én zicht op het speelveld.

Elke ruimte biedt de mogelijkheid om er presentaties te geven, diners te serveren of recepties te organiseren en beschikt over een eigen keuken en bars.

V3 Lighting Board Room

Welkom in de meest ‘plechtige’ ruimte van de Diaz Arena. Een ideale ruimte om te gebruiken als break-out room of voor een receptie met een kleine groep.

U bent in goed gezelschap

Onze unieke troeven

Unieke eventlocatie vlakbij de zee (200 meter)

Dicht bij het centrum van Oostende

Multifunctionele en nieuwe infrastructuur

Verschillende parkeermogelijkheden vlakbij locatie

Bestaande installaties en meubilair volledig ter beschikking

Voor groepen van 5 tot 1500 personen

Onze unieke troeven

Vraag nu uw offerte aan

Neem contact op